Zawsze modne san­dały na kotur­nie

Brązowe wiązane sandałki Lace up — kopia

Buty na kotur­nie nie są wymy­słem naszych cza­sów. Takie buty nosili sta­ro­żytni greccy akto­rzy. Chcieli być widoczni dla widzów sie­dzą­cych w naj­dal­szych rzę­dach amfi­te­atru. W naszych cza­sach buty dam­skie na kotur­nie są cią­gle obecne w modzie, kla­syczne i nie­prze­mi­ja­jące.

Jak je nosić?

Wiele kobiet zastanawia się, czy pasują im damskie sandałki koturny?. Buty te pasują do wielu let­nich sty­li­za­cji. Ide­al­nie pasują do stylu boho- do zwiew­nych, kwie­ci­stych sukie­nek. Cudow­nie łączą się z sze­ro­kimi spód­ni­cami w stylu lat 70. Kom­po­nują się także w połą­cze­niu z kla­sycz­nymi jean­sami i białą koszulą. W san­da­łach na kotur­nie można wybrać się na plażę, na letni spa­cer i do kawiarni.

Modele butów na kotur­nie


Jako nie­za­prze­czalna kla­syka, sandały na koturnie ze sklepu deezee.pl rów­nież w tym sezo­nie nie wycho­dzą z mody.
Bar­dzo popu­larne są koturny kla­syczne, czyli san­dały o odkry­tych noskach i pię­tach, zapi­nane z tyłu na pasek z kla­merką, pokryte po bokach war­ko­czy­kami i splo­tami z juty. Ten model koja­rzy się z waka­cjami, plażą, bez­tro­skim wypo­czyn­kiem…


Wariant z zakry­tymi piętami i noskiem dla miejskich elegantek

Innym lubia­nym przez kobiety mode­lem san­da­łów na kotur­nie jest model fan­ta­zyj­nie wią­zany w kostce na sznu­reczki. Nadaje on sto­pom lek­ko­ści i zwiew­no­ści, jest wspa­nia­łym zwień­cze­niem kre­acji praw­dzi­wej hip­pi­ski.

Rekomendowane artykuły